galeria malarstwa w Naszacowicach

Wizyta biskupa Andrzeja Jeża w galerii

Dyskusja na temat sztuki i zakończonej polichromii w kosciele parafialnym w Podegrodziu. Autorami w/w polichromi sa gospodarze galerii.