galeria malarstwa w Naszacowicach

Nasza ekspozycja

Twórczość Kazimierza Twardowskiego, uznanego akwarelisty, ksztatowała się w atmosferze rodzimej kultury i piękna otaczającego krajobrazu.

pic

"…wszędzie w pracach Kazimierza Twardowskiego odczuwa się klimat nastroju czterech pór roku i zmieniającą się wraz z nimi kolorystykę pejzażu, ponieważ środowisko, w którym żyje i tworzy narzuca taką konieczność, bo tam na Sądecczyźnie niesposób być obojętnym na piękno otaczającego zewsząd krajobrazu. Jednak fascynacje artysty tak silnie oplecione poetyckim spojrzeniem momentami wydają się być zagrożone przez negatywną aktywność człowieka wobec środowiska…"

Fragment ze wstępu do katalogu – Wojciech Kotasiak